magyar english
Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark nyitva tartása
 
Visszajövünk!
 
Széchenyi 2020 - KEHOP, GINOP pályázatok
 
Túzok Vándorkupa - Pályázati felhívás
 
Interreg Román-Magyar pályázat
 
Keressen minket a Facebookon!
             
MEGVÁSÁROLHATÓ!
   
 
Védett természeti területek

Kultúrtörténeti értékek
Nemzeti Parki Termék Védjegy
 
 
Hasznos linkek

   

        

                       

 

 

  

"A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában" LIFE+

 

 

          
 

 


   

   

NATURA 2000 fenntartási tervek
 
» Letölthető kiadványaink » Crisicum » CRISICUM III. (2000.)
CRISICUM III. (2000.)
 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Bagi István: A folyómedri iszapnövényzet vegetációdinamikája

Bölöni János - Király Gergely: Erdei növényfajok elterjedésmintázata a Fekete-Körös mentén


Mihalik Erzsébet - Medvegy Anna - Gocs Katalin - Szőllősi István - Kálmán Katalin - Tóth Katalin: Moduláris jellemzők és generatív sajátosságok alkalmazhatósága évelő növénypopulációk korösszetételének és életképességének becslésében


Jakab Gusztáv - Röfler János - Szabó László - Tóth Tamás: Florisztikai adatok a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területéről


Ruprecht Eszter: Előzetes megfigyelések az Erdélyi-Mezőség felhagyott szántói táji léptékű vegetációdinamikájának főbb trendjeiről


Kertész Éva: Sziki tölgyes és sziki magaskórós maradványok a Dél-Tiszántúlon


Jakab Gusztáv: Adatok a Pádis karsztvidékének (Bihar-hegység) mohaflórájához


Penksza Károly: A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira


Domokos Tamás - Lennert József: A Körösök és a Berettyó puhatestűi


Gulyás Pál: Rotatoria és Crustacea vizsgálatok a Körös-Maros Nemzeti Park víztereiben


Juhász Péter - Kiss Béla - Olajos Péter - Grigorszky István: Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Körös-Maros Nemzeti Park működési területén


Szita Éva - Samu Ferenc - Botos Erika: A Blaskovics puszta (KMNP) pók (Araneae) együtteseinek összehasonlító elemzése


Nagy Barnabás - Szövényi Gergely - Orczi Kirill Márk: A Pholidoptera littoralis (bujkáló avarszöcske) tiszántúli populációjának ökológiai és etológiai viszonyai


Retezár Imre - Kádár Ferenc - Szél Győző: Futóbogarak erdei élőhely-kapcsolatainak előzetes vizsgálata a Körös-Maros Nemzeti Park térségében (Coleoptera: Carabidae)

Csősz Sándor: Hangya-faunisztikai adatok a Körös-Maros Nemzeti Parkból: A Mályvádi-erdők


Béres Iosif - Ardelean Gavril: A Tisza folyó határszakaszának jelentősége Máramaros halfaunájának megőrzésében


Szilágyi Attila - Vasas András - Zalai Tamás: Nagy kócsag (Egretta alba) és kanalasgém (Platalea leucorodia) fészkelő állományainak monitorozási lehetőségei levegőből


Munteanu Dan: A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága


Sárkány-Kiss Endre - Macalik Kunigunda: A Maros és a Körösök folyóvölgyeinek természeti állapota; védelmi javaslatok


Ardelean Gavril - Béres Iosif: Javaslat Szatmár-megyei (Románia) határmenti védterületek létesítésére


Puskás Lajos: Élőhelyrekonstrukció a Körös-völgyi erdőkben


Kiss András: A természetvédelem néhány ökológiai vonatkozása


Dumescu Florin - Klein Ladislau - Covic Mihai: Arad megye természetvédelmi területei


Covic Mihai - Dumescu Florin: A „Maros alsó folyása” - új védterület Arad megyében


Coste Ioan - Boboiciov Sebastian: A Csanádi Erdő Védterület és a környező területek növényzete- jelenlegi helyzet és várható tendenciák


Josan N. - Sabau N.C. - Burescu P.: Érvelések a Nyírségben (Románia) létesítendő védterület érdekében


   
 
2018. 05. 03. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design